International Yoga Day at Shah Satnam Ji Dham, Dera Sacha Sauda, Sirsa, Haryana

International Yoga Day organized at Shah Satnam Ji Dham, Dera Sacha Sauda, Sirsa, Haryana following the pious teachings of Saint Dr. Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insan on 21st June 2018